Barndommens Land (2015)

Udført for Ringkøbing-Skjern Kommune

Barndommens Land er et trivsels- og sundhedsfremmende og alment forebyggende kursus. Forældrekurset er med til at skabe netværk forældrene imellem, styrke de lokale samfund samt bygge bro til kommunens øvrige tilbud. Forældre­kurset er et tilbud, der givet familierne større mulighed for selv at skabe det, de mener, er »det gode liv«. Der er tale om et kursusforløb, der tilbydes alle forældre, og som kan være medvir­kende til, at forældrene kan give børnene en god start på livet, skabe stærke netværk mellem børne­familierne og reducere risikoen for, at børnene engang ender på samfundets sidelinje.

Opgaven bestod i at udvikle konceptet bestående af materiale til forældre og vejledning til undervisere. Derudover består konceptet af animationsfilm, en mediepakke, plakater og postkort.

Det særlige fokus for Barndommens land er, at:

  • øge familiernes livskvalitet
  • styrke familiernes handlekraft
  • stimulere tilknytningen mellem forældre og barn
  • opbygge og styrke netværk familierne imellem.

Disse fire temaer er de bærende elementer i kurset, som er udvalgt gennem samarbejdet med kommunens projektgruppe.

Det særlige ved Barndommens Land, sammenholdt med andre forældrekurser, er, at hovedformålet ikke er målrettet konkrete problemstillinger, men er alment udviklende. Dvs. at det primære sigte ikke er at få forældre til at handle eller undlade at handle på bestemte måder, men at støtte forældrene i sammen med andre familier at skabe et godt liv for deres barn og sig selv som familie.

På kurset får de kommende forældre praktisk erfaring med og viden om spædbørn og deres behov, udvikling og trivsel. Forældrene kan arbejde med hvordan den kommende mor og den kommende far ser på, hvad forældreskabet indebærer. Deltagerne får mulighed for at forholde sig til deres egne, usikkerheder og temperament med henblik på at styrke samspillet mellem forælder og barn. Kurset sætter også fokus på, hvad egen opvækst og tidligere opdragelsesmønstre kan betyde for den måde, man bliver forælder for sit eget barn på. Forældrene får værktøjer til aktivt at forholde sig til, hvordan de ønsker, at deres kommende familieliv skal være.

Målgruppen for kurset

Målgruppen er alle forældre – både mænd og kvinder, med og uden tegn på udsathed. Både forældre, som venter deres første barn, og forældre, som i forvejen har et eller flere børn, kan deltage. Det afgørende er, at forældrene er motiverede for kurset og har lyst til at udvikle sig selv og deres forældreskab, og at de har lyst til at være sammen med andre forældre i en situation, der ligner deres egen.

I målgruppen er desuden forældre, som fagpersoner vurderer, har brug for at udvide deres forståelse for små børns behov og udvikling. Det er en forudsætning for at de kan tilegne sig nye måder at skabe relationer til barnet på og flere handlemuligheder i forhold til det at være sam­men med og støtte et lille barn i dets udvikling.