Vi tilbyder

Center for Forældreskab tilbyder opgaveløsning inden for en bred vifte af aktiviteter relateret til børne- og familieliv med særligt fokus på forældreskabet. Vi tager udgangspunkt i specialiseret viden og nyeste forskning, og vi udvikler løbende vores didaktiske tilgang i dialog med vores samarbejdspartnere.

Flere kommuner har vist interesse for undervisning i konceptet: Barnets første 1.000 dage, som vi udviklede for Sundhedsstyrelsen i 2020-2021. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du overvejer, om det er noget for den kommune, du arbejder i.

Har du en forespørgsel eller en anden type opgave, end her er nævnt, er du velkommen til at kontakte os

Udvikling

Vi udvikler forskningsbaserede koncepter, forældreprogrammer og undervisningsmaterialer, som tager udgangspunkt i lokale ønsker og behov, og som er skræddersyet til den sociale og kulturelle kontekst, de skal indgå i.

Til vores koncepter udvikler vi typisk en række pædagogiske virkemidler. Det kan fx være animationsfilm, som anvendes med et narrativt sigte, eller dialogværktøjer, der ansporer til refleksion, nye handlemuligheder og forandring i fællesskab. Fælles for virkemidlerne er, at de for både forældre og fagpersoner rummer mange indgange til de temaer, der er i spil, og særligt dem, det kan være udfordrende at få sat ord på.

Vi varetager gerne hele processen fra idéudvikling over produktion og tilrettelæggelse, implementering og undervisning samt evaluering – alt efter, hvad jeres organisation, institution eller virksomhed har behov for.

Konsulentbistand

Vi yder konsulentbistand i form af rådgivning og procesfacilitering til foreninger, organisationer, institutioner, virksomheder og offentlige myndigheder, der på forskellige måder beskæftiger sig med forældreskab og tilgrænsende aktiviteter.

Vi har pædagogisk, psykologisk og sundhedsfaglig ekspertise samt erfaring med organisering  og implementering af nye indsatser og arbejdsgange.

Vi kan give konkret faglig sparring eller hjælpe med at afklare behov og udviklingspotentialer. Vores konsulentydelser varetages altid af konsulenter med solid faglig viden om det felt, der ydes bistand indenfor.

Undervisning

Vi tilbyder undervisning og udvikling af vejlednings- og undervisningsmaterialer til brug alle, der arbejder med forældre, børn og familieliv.

Vi har særligt erfaring med at udvikle materiale til undervisning af forældre og til brug for udvikling af samarbejde imellem faggrupper, der arbejder med børn og forældreskab. Eksempelvis jordemødre, sundhedsplejersker, pædagoger, psykologer, socialrådgivere m.m.

Undervisningsmaterialerne er varierede og bruger flere relevante virkemidler for at skabe en aktiv og varieret undervisning, som øger deltagernes læringsudbytte.

Vi afholder løbende kurser for fagpersoner i voksenpædagogisk undervisning af forældregrupper for kommuner og styrelser. Ønsker du et kursus, så kontakt os for at høre nærmere om mulighederne.

Evaluering

Vi tilbyder forskellige former for evaluering i forbindelse med forældreprojekter og tilgrænsende aktiviteter. Både evalueringer, som har fokus på at vurdere resultater, men også evalueringer med anbefalinger til igangværende projekter og erfaringsopsamlinger.

Vi anvender forskellige former for spørgeskemaundersøgelser samt kvalitative metoder, fx fokusgruppeinterviews med forældre, fagpersoner og andre projektdeltagere.

Vi har desuden erfaring med at skræddersy evalueringsdesigns til nye projekter.

Forlaget Sund Sans

Forlaget Sund Sans er vores eget forlag, som udgiver vores bøger og materialer til børn, forældre og fagpersoner.

Har du materiale, der relaterer sig til forældreskab, børne- og familieliv, som du har brug for at få udgivet, kan du kontakte os for at høre om mulighederne.

I forbindelse med udgivelserne har vi et tæt samarbejde med Eks-Skolens Grafisk Design og Tryk.

Sundhedsplejersken.dk

På sundhedsplejersken.dk kan forældre og kommende forældre finde inspiration, råd og viden om graviditet, børn og familieliv. Siden er målrettet tiden fra undfangelse til barnets skolestart og består af et artikelbibliotek med vidensformidling, et online-leksikon samt en brevkasse, hvor 10 børnefaglige eksperter giver kvalificerede, tværprofessionelle svar på brugernes spørgsmål.

Sundhedsplejersken.dk er derudover altid opdateret med myndighedernes seneste anbefalinger.