Center for Forældreskab tilbyder vidensbaseret konceptudvikling og undervisning til kommuner, regioner, private institutioner og andre, der arbejder med børne- og familieliv, og rådgivning til forældre.

Center for Forældreskab driver desuden sundhedsplejersken.dk, hvor forældre kan søge viden og inspiration og stille spørgsmål om graviditet, småbørn og familieliv.

Kontakt os gerne, hvis du ønsker at høre mere

Fremtidens fødsels- og forældreforberedelse

CEFO udvikler i 2021-2022 vores bud på en nytænkning af den offentlige fødsels- og forældreforberedelse. Vi kalder det ’FIF til Fødsel og Forældreskab’ (FIF).

FIF består af et digitalt univers kombineret med fysiske møder i mindre grupper – fra 16. graviditetsuge til 12 uger efter fødslen. FIF er relevant både for dem, der venter deres første barn, og dem der allerede er forældre.

FIF understøtter de tilbud, som kommende og nye familier i øvrigt får, fx konsultationer hos jordemoder og praktiserende læge og besøg af sundhedsplejerske.

Læs mere om FIF her

Gode råd er gratis

På sundhedsplejersken.dk giver CEFO’s frivillige fageksperter rådgivning til småbørnsforældre. Sundhedsplejersken.dk rummer både faste artikler, et opslagsværk (WIKI) og en brevkassefunktion, hvor vores fageksperter løbende besvarer spørgsmål. Sundhedsplejersken.dk henvender sig til (kommende) forældre fra de er skruk, til deres børn kommer i skolealderen.

Besøg sundhedsplejerken.dk her

Konference: Forberedelse til Forældreskabet – anno 2022

Den 14. november 2022 holder CEFO konference i København. Her stiller vi skarpt på, hvad der skal til for at understøtte familiers trivsel før, under og efter fødslen, sætter fokus på potentialet i digital læring i sundhedsfremmende indsatser og præsenterer version 1.0 af FIF.

Læs mere og tilmeld dig her

Mad og Måltider på turné

I 2022 turnerer CEFO landet rundt for at undervise sundhedsplejersker om gode måltider i udsatte familier.

Læs mere om Mad og Måltider her