Konference: Forberedelse til Forældreskabet – anno 2022

Svangreomsorgen er under et voldsomt ressourcemæssigt pres, og konsekvenserne – både for nye familier og fagprofessionelle – er tydelige. I regioner og kommuner er der blevet skåret, hvor skæres kunne, og mange kan – på trods af stor velvillighed – ikke længere leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til fødsels- og forældreforberedelse. Samtidig peger stadig mere forskning i retning af, at netop den forberedende indsats har stor betydning for nye forældres vej ind i familielivet, og for barnets trivsel i de første vigtige leveår. Så hvad stiller vi op?

Det sætter vi fokus på mandag den 14. november, hvor vi med CEFO’s samlede fagekspertise – sammen med førende forskere på området og dig – forsøger at komme en løsning nærmere. Vi dykker ned i, hvad der vejer tungest på vægtskålen, hvis vi skal understøtte trivsel hos familier på vej; hvad fortiden kan lære os om nutiden; og hvordan digital formidling og læring kan spille en vigtig rolle i indsatsen. Vi vil præsentere version 1.0 af CEFO’s bud på fremtidens fødsels- og forældreforberedelse, som vi kalder ’FIF til Fødsel og Forældreskab’ (FIF). Og vi inviterer dig til at videreudvikle ’FIF’ sammen med os i løbet af dagen.

Vi glæder os til at se dig!

Program – foreløbigt

DEL 1 – TRIVSEL I KOMMENDE OG NYBAGTE FAMILIER I 2022: HVAD SKAL DER TIL?

Fra forskning ved vi i dag, at kimen til børns mentale trivsel lægges allerede i livmoderen, og at de første leveår har en særlig betydning for barnets udvikling på længere sigt. Men hvad betyder mest, hvis fagprofessionelle skal bidrage til at fremme børns trivsel – i livmoderen, under fødslen og i den første tid? Er vi blevet klogere med tiden? Og hvordan oplever forældrene overgangen ind i forældreskabet i en tid, hvor vi på den ene side gerne fremstiller livet i billedlig idyl, men på den anden side også er blevet bedre til at dele det, der er svært? Det undersøger vi, når vi spørger forældrene selv, førende forskere og fagprofessionelle på området.

Live podcast med nye familier
Oplæg
ved Else Guldager (sundhedsplejerske, Ph.d. og fagkonsulent hos CEFO) og John Andersen (psykolog og fagkonsulent hos CEFO)
En samtale mellem
Rikke Damkjær Maimburg (jordemoder, lektor ved Aarhus Universitet og adjungeret professor ved Western Sydney University) og Liv Folsach (overlæge, Sundhedsstyrelsen)
Input
fra salen

 

DEL 2 – DIGITAL FØDSELS- OG FORÆLDREFORBEREDELSE, DET KAN MAN DA IKKE – KAN MAN?

Digitale medier er en naturlig del af hverdagen for kommende forældregenerationer. Men kan vi overhovedet understøtte sundhedsfremme digitalt? Hvad er det, de digitale virkemidler, vi benytter os af i ’FIF’, kan? Og opstår der nye potentialer, når vi kombinerer fysiske møder i mindre grupper faciliteret af fagprofessionelle med individuel digital læring? Det folder vi ud, når vi sætter Samarbejde efter Skilsmisse (SES) i stævne, og går på opdagelse i det digitale FIF univers.

Tour de FIF – en guidet tur i det digitale FIF-univers
En samtale med Martin Skriver (psykolog, og daglig leder, SES) og Camilla Gohr (antropolog og fagkonsulent hos CEFO)
Input fra salen

 

DEL 3 -FIF TIL FØDSEL OG FORÆLDRESKAB (FIF): FREMTIDENS FØDSELS- OG FORÆLDREFORBEREDELSE?

Med ’FIF version 1.0’ nytænker vi den offentlige fødsels- og forældreforberedelse. CEFO folder FIF ud og besvarer bl.a. spørgsmålene: Hvordan er forældrene ligestillet i FIF? Hvordan indbyder FIF til refleksion og dialog hos kommende og nye forældre – og hvorfor? Hvad er FIF overhovedet, og hvordan understøtter det Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorg? Hvad er en livline? Og kan det overhovedet lade sig gøre at få mere omsorg for de samme penge? Til sidst vender vi igen blikket mod dig, når vi går i dialog med salen om, hvad der skal til for at skabe fremtidens fødsels- og forældreforberedelse.

Film om FIF’s DNA
Oplæg ved konsulenthuset Ineva
Interview med Tine Jerris (centerleder, CEFO)
Dialog med salen

Konferencen styres af Astrid Læssø. Astrid er en erfaren moderator med speciale i velfærdsudvikling, medejer af konsulentvirksomheden BETA og tidligere direktør for Mandag Morgen Velfærd.

Det praktiske

Tid

D. 14. november 2022
kl. 10.00 – 16.15
Ankomst, kaffe og brød fra kl. 9.30

Sted

Heerings Gaard
Overgaden Neden Vandet 11
København K

Der vil være forplejning hele dagen.

Målgruppe

Konferencen er målrettet chefjordemødre, ledende sundhedsplejersker, politikere og ledere i kommuner med interesse i børne-, familie- og svangreområdet.

Tilmelding

Det er gratis at deltage i konferencen.

Der er et begrænset antal pladser, og du vil derfor få besked om hvorvidt du har fået plads umiddelbart efter din tilmelding.

Tilmeld dig her:

Vi har desværre lukket for tilmelding til konferencen.