Fagkonsulenter

John Andersen

Cand.psych. fra Københavns Universitet og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi. Uddannet i systemisk familiebehandling.

Else Guldager

Sundhedsplejerske og ph.d. i folkesundhedsvidenskab fra Københavns Universitet. Uddannet i konfliktmægling og projektledelse.

Tilknyttede specialister

Anne-Li Engström

Fotograf
www.anne-li.dk

Bjørn Axelsen

Webkonsulent og civilingeniør i arkitektur og design
www.fagkommunikation.dk

Christian Rex

Illustrator og animator
www.deluxusstudio.com

Fredrik Lindgren

Animator og teknisk instruktør
www.studiosapiens.net

Gitte Hedeager Pedersen

Webdesigner og cand.merc. i kommunikation
www.wiesenfeld.dk

Kamilla Wichmann

Illustrator og bladtegner
www.tankestreger.com

Pelle Skovmand

Komponist, musiker og lyddesigner
www.pelleskovmand.dk

Helene Brochmann

Cand.mag. i samfundsfag og eskimologi samt tillægsuddannelsen i journalistisk formidling.

Bestyrelse

Karen Logo-Koefoed (formand)

Centerchef for Børne- Ungerådgivningscentret i Høje-Taastrup Kommune. Master of Public Administration (MPA).

Ea Suzanne Akasha

Teknisk rådgiver ved IFRC’s Psykosociale Reference Center på Røde Kors’ landskontor i København. Psykomotorisk terapeut.

Johanne Smith-Nielsen

Klinisk psykolog og forsker på Center for Tidlig Indsats og Familieforskning på Københavns Universitet. Cand.psych. og ph.d.

Vibeke Samberg

Teamleder af sundhedsplejen i område Nørrebro/Bispebjerg i Københavns Kommune. Sundhedsplejerske og cand.scient.soc.

Katrine Munch Bechgaard

Kommunikationschef i Dansk Håndbold Forbund. Folkeskolelærer og cand.mag. i dansk og kommunikation.

Sisse Kammann

Vicechefjordemoder på Hvidovre Hospital. Jordemoder og sygeplejerske.