CEFO

Center for Forældreskab er en selvejende nonprofitinstitution, som henvender sig til forældre og fagpersoner.

Vores formål er at støtte forældre og kommende forældre i at skabe et godt liv for deres barn og sig selv som familie. Det gør vi blandt andet i samarbejde med de fagpersoner, der har den tætte kontakt til familierne.

Vi udvikler og implementerer skræddersyede forældreskabsrelaterede aktiviteter og koncepter i samarbejde med regioner, kommuner, styrelser og andre organisationer.

Og så er det os, der står bag sundhedsplejersken.dk – et website, der henvender sig til forældre og kommende forældre med inspiration og viden om graviditet, fødsel og hverdagslivet som småbørnsfamilie.

Opgaveløsning

Center for Forældreskab tilbyder forskningsbaseret program- og konceptudvikling, rådgivning, evaluering, undervisning og undervisningsmaterialer til kommuner, regioner, private institutioner og andre interessenter, der arbejder med forældreskab, børne- og familieliv. Se mere om, hvad vi kan tilbyde her

Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at høre mere om Center for Forældreskabs aktiviteter.

Alle vores opgaver løses af erfarne konsulenter og tager udgangspunkt i højt specialiseret viden og nyeste forskning. Vi udvikler løbende vores didaktiske tilgang – både teoretisk og praktisk – på baggrund af systematiske erfaringsopsamlinger, afprøvning af øvelser og dialog med vores samarbejdspartnere.

Organisation

Som selvejende institution er det Center for Forældreskabs bestyrelse, der har det overordnede ansvar for, at organisationen udvikler sig efter sit formål. Centerlederen er ansvarlig for den daglige drift.

Derudover er der tilknyttet en række konsulenter med forskellige fagligheder og kompetencer, som løbende løser opgaver for Center for Forældreskab. Mød bestyrelsen og konsulenterne her

Center for Forældreskab er en nonprofitorganisation, og vores økonomi er baseret på de ydelser, vi tilbyder offentlige og private institutioner og organisationer, som fx udvikling, undervisning og rådgivning. Desuden sker en del af finansieringen gennem bevillinger fra fonde, som vi indgår samarbejde med om projektudvikling relateret til Center for Forældreskabs formål.