‘FIF til Fødsel og Forældreskab’ er en ny måde at tænke fødsels- og forældreforberedelse på

FIF til fødsel og forældreskab (FIF) er en nyskabelse af fødsels- og forældreforberedelsen. FIF består af et digitalt univers kombineret med fysiske møder – fra 16. graviditetsuge til 12 uger efter fødslen. FIF er relevant både for dem, der venter deres første barn, og dem der allerede er forældre. I forløbet tilbydes desuden en ’livline’ til forældre, som er i en særligt sårbar situation.

FIF understøtter de tilbud, som kommende og nye familier i øvrigt får, fx konsultationer hos jordemoder og praktiserende læge og besøg af sundhedsplejerske.

Formålet med FIF er, at forældre kan forberede sig på forældreskabet og få en tryg start med et nyfødt barn i familien. Kommende og nye forældre skal tilbydes tilstrækkelig inspiration og viden, så de kan skabe den børnefamilie, som netop de ønsker sig.

I FIF er der ingen løftede pegefingre, og ingen opskrift på en bestemt måde at være forældre på. Gode råd fra eksperter er erstattet af invitation til at tænke selv og tale sammen. Og samtidig skabes rum for samvær og udveksling af erfaringer med andre forældre.

Forløbet i FIF er en kombination af et dynamisk, digitalt univers med 6 ’blokke’ og 3 fysiske møder. ’Livlinen’ er et ekstra tilbud til de forældre, som har brug for at kunne komme i kontakt med en fagperson, som de kender og er trygge ved.

Det digitale univers er åbent 24-7, så forældrene kan logge ind præcis, når det passer dem. De enkelte blokke er bygget op om temaer, som er relevante på forskellige tidspunkter i graviditeten og i den første tid efter fødslen. Indholdet formidles gennem en række medier: Podcasts, billedserier og dokumentarfilm med ’fortællinger’ fra det virkelige liv; animationsfilm – med glimt af humor – om emner, som kan være svære at tale om; øvelser, der lægger op til refleksion og dialog; og faktabokse, som bl.a. kan indeholde links til andre nyttige informationskilder.

De fysiske møder er af 1½-2 timers varighed og foregår i grupper med cirka 10 gravide og deres partnere.
Møderne afholdes af jordemødre i uge 31-34 – og af sundhedsplejersker cirka 4 og 12 uger efter fødslen.

FIF-konceptet udvikles af Center for Forældreskab i samarbejde med Region Nordjylland, Jammerbugt Kommune og Morsø Kommune. Projektet er støttet af Nordea-fonden, Ole Kirk’s Fond og Helsefonden og gennemføres i perioden oktober 2021 – september 2023. Udviklingen af FIF understøttes af en virkningsevaluering, som varetages af konsulentvirksomheden Ineva. Fra 2023 tilbydes det færdige koncept til andre kommuner og regioner.

Center for Forældreskab (CEFO) blev etableret som selvejende, non-profit institution i 2016.

Målet for CEFO er, at alle børn skal have en god barndom. Det overordnede formål er derfor at støtte forældre i at skabe et familieliv, hvor børn og voksne trives og udvikler sig – uanset familieform.

Formålet opfyldes dels gennem frivillig, fagprofessionel rådgivning direkte til gravide og småbørnsforældre på sundhedsplejersken.dk – og dels gennem udvikling og udbredelse af vidensbaserede koncepter, som regioner og kommuner kan vælge at anvende i deres indsatser relateret til graviditet, fødsel og forældreskab.

Koncepterne omfatter både universelle indsatser, som kan bidrage til forebyggelse og sundhedsfremme i alle familier – og indsatser, som er målrettet familier i en udsat position.

CEFO’s tilgang er kendetegnet ved høj faglig kvalitet, nysgerrighed og respekt for forskellighed. Alle aktiviteter understøtter aktuelle faglige retningslinjer og anbefalinger, og nye koncepter omfatter altid kompetenceudvikling af de fagprofessionelle, som skal anvende dem.

Læs mere om hvem vi er, og hvad vi kan tilbyde lige her