’Dit første barn’ styrker forældreskab og parforhold

18. maj 2020

Forældre, der har deltaget i ’Dit første barn’ oplever at have et bedre forældresamarbejde og mindre stress i den nye familie. Da børnene er 10 måneder gamle, er mødrene mere tilfredse med parforholdet, og fædrene føler større involvering i barnet. Samtidig har færre mødre tegn på depression sammenlignet med kontrolgruppen. Det viser VIVE’s evaluering af et lodtrækningsforsøg i Frederiksberg Kommune.

Forældrekonceptet ’Dit første barn’ er udviklet af Center for Forældreskab for Frederiksberg Kommune. Formålet med forsøget var at skabe øget viden om effekter af et universelt forældrekursus. I forsøget blev der trukket lod om deltagelse blandt førstegangeforældre – 2/3 fik tilbudt kurset, og 1/3 blev kontrolgruppe.

Forældrene blev tre gange i forløbet bedt om at svare på et spørgeskema, og der blev brugt data fra sundhedsplejerskerne. Ved analyse af spørgsmålene 10 måneder efter fødslen fandt forskerne signifikant højere tilfredshed, bedre samarbejde mellem forældrene, stærkere forældre-barn tilknytning, større selvtillid i forældrerollen og viden om spædbørn i forsøgsgruppen sammenlignet med kontrolgruppen. Forskerne fandt også en signifikant lavere følelse af stress i forbindelse med forældrerollen samt lavere depressionsscore hos mødrene i forsøgsgruppen. Mødrene meldte i højere grad tilbage, at fædrene i forsøgsgruppen var aktive i flere opgaver omkring barnet, end mødrene i kontrolgruppen.

Forskerne beskriver tiden lige før og efter fødslen som et ”window of opportunities” for at fremme forældresamarbejde. Resultaterne tyder ifølge forskerne på, at man kan opnå forandringer ved at fokusere kræfterne tidligt – helt i overensstemmelse med anden ny forskning om timing i sundhedsplejen.

Den nye viden falder på et tørt sted. Der er yderst få undersøgelser af universelle forældrekurser i Danmark. I 2017 blev en registerbaseret effektundersøgelse af programmet ’En god start – sammen’ offentliggjort. Her fandt Rambøll, at gifte forældre i deltagergrupperne havde en signifikant lavere skilsmisserate, end forældre i kontrolgrupperne. I 2019 viste et lodtrækningsforsøg af et andet program, ’Familieiværksætterne’, at der kunne spores en forbedret trivsel hos barnet, efter forældrenes deltagelse i programmet, men ikke forbedret trivsel hos forældrene eller i familiens relationer.

Det er interessant, hvordan forældreprogrammer er designet, når det ser ud til at nogle forældreprogrammer har positive effekter på forældreskabet, mens andre ikke ser ud til at have effekt på forældreskabet, men muligvis på barnets trivsel.

Hvis forældre får tilbudt et forældreprogram, som styrker både forældreskabet og barnets udvikling, vil det potentielt have stor effekt på hele børne- og familieområdet i Danmark. Det fordrer, at forskere i intervention i samarbejde med dygtige konceptudviklere, forældre og praktikere har mulighed for at analysere forældreprogrammer af høj kvalitet, så vi kan få præcis viden om, hvordan forløbene designes med størst positiv effekt.

Resultatet af undersøgelsen viser, at der er et forældreprogram, der virker. ’Dit første barn’ påvirker relationer og stabilitet i familien positivt – også på længere sigt – til gavn for både børn og forældre.