Mad og måltider hos småbørnsfamilier i en udsat position

Ulighed i spisevaner hos børnefamilier er en stigende udfordring for børn, familier og for samfundet. Undersøgelser har vist, at familier, der ikke er i en udsat position, ofte serverer sunde og hjemmelavede måltider for deres børn, hvorimod familier, der er mere udsatte ofte serverer måltider, der ikke i samme grad understøtter børnenes sundhed. Samtidig viser undersøgelser, at familier i udsatte positioner gerne vil have mere og konkret rådgivning fra sundhedsplejersken. En del familier går for eksempel ud fra, at den præfabrikerede mad til småbørn er bedre, end de måltider, familierne selv tilbereder.

Sundhedsstyrelsen har derfor ønsket at få udviklet og produceret digital, pædagogisk vejledning til sundhedsplejen. Materialet supplerer den personlige kontakt med sundhedsplejersken og er en inspiration til hverdagslivet. Formålet er at styrke sunde mad- og måltidsvaner hos familier i en udsat position med børn fra otte måneder til tre år. Når forældrene har fået digital adgang til materialet, kan de bruge det, så meget de vil.

Materialet består af:

  • Videofilm med let tilgængelig instruktion i tilberedning af 10 forskellige madretter
  • Fotoserier der viser, hvordan man tilbereder forskellige sunde madpakker og mellemmåltider
  • Fotoserie med dreng på knapt et år, der spiser sammen med sin far
  • Videofilm med børn på hhv. 1½ år og 3 år, der spiser sammen med deres mor
  • Animationsfilm, der lægger op til dialog med familien om udfordrende situationer
  • Inspirationskort med fotos og spørgsmål, der kan drøftes med familien
  • Madhjul med klistermærker af måltider og mellemmåltider, der kan give forældrene overblik over døgnets måltider
  • Indkøbsguide til sunde madvarer, der kan købes i ethvert supermarked
  • Opskriftskort, hvor samtlige opskrifter er bagpå et foto af madretten, sammen med QR-kode, der giver direkte adgang til digital instruktion
  • Baggrund og praksis – inspiration til sundhedsplejerskernes besøg – en gennemgang af baggrund for indsatsen, de sidste nye forskningsresultater, inspiration til hjemmebesøgene samt instruktion i og funktion af de pædagogiske digitale virkemidler

I sommeren og efteråret 2022 afholdes ni workshops, hvor personale fra CEFO i samarbejde med VIA og Sundhedsstyrelsen faciliterer pædagogiske aktiviteter, som introducerer sundhedsplejerskerne i kommunerne til materialerne. Tilmelding til workshops.