Klar til barn (2005) (2011)

Klar til barn er et kursuskoncept, der blev udviklet for Socialstyrelsen i 2005 i samarbejde med Udviklingsforum, sundhedsplejersken.dk og Teori og Metodecentret. Kurserne skal forberede forældrene på forældrerollen ved brug af pædagogiske redskaber, så de får lettere ved at håndtere deres barn – også i vanskelige situationer. Konceptet blev relanceret i 2011 i et samarbejde mellem Udviklingsforum og sundhedsplejersken.dk af de nuværende fagkonsulenter i Center for Forældreskab. Opgaven var at videreudvikle konceptet, produktion af nye materialer, gennemførelse af et undervisningsprogram for undervisere samt etablering af en rådgivningsfunktion.

Det justerede koncept blev i 2011 afprøvet i fire kommuner og herefter tilpasset og udbredt til et større antal kommuner og fagpersoner.

Vi har udarbejdet materiale bestående af:

  • En bog til forældre, som er koncentreret om de temaer, der indgår i programmet
  • Animationsfilm og film med børn i forskellige situationer
  • Indhold til en hjemmeside til fagpersoner
  • Undervisningsmateriale til underviserne, som skal lede forældrekurserne Klar til barn

Der blev uddannet en gruppe instruktører, som kunne undervise de kommunale/regionale undervisere i brugen af Klar til barn. Samtidig har vi etableret en rådgivningsfunktion målrettet instruktører og undervisere, som var efterlyst af fagpersonerne i evaluering af konceptet fra 2005.

Der er i alt uddannet ca. 800 personer i at undervise forældre. De deltagende kommuner kan fortsat rekvirere materialer hos Center for Forældreskab via Socialstyrelsens hjemside.

Det første koncept for Klar til barn blev evalueret i 2009 af Capacent. Evalueringen viste meget positive vurderinger af kursuskonceptet og de udviklede materialer fra både forældre og fagpersoner. Der blev peget på, at konceptet var blevet brugt og fulgt i praksis med høj metodeintegritet. Vurderingen var, at Klar til barn må antages at være effektfuld ift. at mindske forældres voldelige adfærd over for deres børn. Evalueringen viste desuden, at målgruppen fandt det stigmatiserende at blive peget på som en potentielt voldelig forælder.

I det justerede koncept i 2011 blev der lagt vægt på at undgå denne stigmatiserende effekt ved at formulere målgruppen bredere, fx forældre, der efterspørger viden, ønsker at se på deres forældrerolle og selv er motiverede for at deltage.