Litteraturstudie om 0-6 årige børns trivsel (2018)

Center for Forældreskab har gennemført et litteraturstudie for Sundhedsstyrelsen med henblik på at finde forskningsbaseret viden om, hvilke faktorer i 0-6-årige børns liv, der har betydning for deres trivsel, og for deres kognitive, sociale og emotionelle udvikling. På baggrund af den indsamlede viden, har Sundhedsstyrelsen ønsket vores anbefalinger.

Litteraturstudiet tager primært afsæt i en litteratursøgning af nyere artikler og bøger fra Danmark, Norge og Sverige og sekundært fra øvrige europæiske lande. Der blev fundet 19 undersøgelser, der alle er offentliggjort i fagligt meriterende tidsskrifter.

De fleste artikler om børns trivsel tager udgangspunkt i børns mistrivsel koblet til en psykiatrisk diagnose. Disse undersøgelser er udeladt i litteraturstudiet. Derudover indgår undersøgelser om dagtilbuds betydning ikke i litteraturstudiet.

De beskrevne artikler viser bl.a. sammenhænge mellem børns trivsel og

 • Opvækstvilkår – fattige opvækstvilkår øger risikoen for børns mistrivsel.
 • Familieform – børn, der bor i en kernefamilie, har bedre trivsel (målt med SDQ) end børn af enlige og fraskilte forældre.
 • Søskendeflokkens størrelse – det er en beskyttende faktor at have flere søskende.
 • Forældrenes evne til mentalisering og følelsesregulering – det fremmer barnets emotionelle forståelse.
 • Børns sociale kompetencer – de kan modvirke udvikling af angst.
 • Distress hos børnenes mødre – det fremmer depressive tendenser i adolescensen.
 • Søvn- og kostvaner i familien – det har en betydning for børnenes senere trivsel.

På baggrund af analysen kan det anbefales, at

 • Fremme udviklingen af børns sociale kompetencer.
 • Fremme børns følelsesmæssige forståelse.
 • Støtte forældre på måder, der kan mindske deres distress.
 • Støtte forældre i udvikling af deres mentaliseringsevne.
 • Modvirke fattigdom i børnefamilier.
 • Fremme sunde spisevaner hos gravide og i familier med småbørn.
 • Støtte forældre i vaner, der medvirker til, at børn får søvn nok.