MANU Borgermøde (2017)

MANU Borgermøde giver mulighed for at samle lokalsamfundet både i byer og bygder og sætte fokus på, hvordan man selv kan være med til at skabe et godt og trygt miljø, der fremmer børn og unges sundhed, udvikling og trivsel. Der lægges vægt på, at alle har et ansvar og kan gøre noget hver for sig, og at man kan gøre endnu mere i fællesskab. Konceptet er udarbejdet for Det Grønlandske Sundhedsvæsen.

MANU Borgermøde henvender sig til både unge og ældre, og der tages udgangspunkt i de lokale mu­ligheder og udfordringer, der er, for at skabe et godt liv for alle børn. Formålet med borgermødet er at aktivere ressourcerne i lokalsam­fundet ved at reflektere over og tale om ansvaret for børnene, forskellige dilemmaer og de fælles drømme for fremtiden – og handle herpå. Konceptet understøtter handlemuligheder og samarbejde mellem forskellige aktører i lokalsamfundet. Konceptet er inspireret af socialkontruktivistisk tænkning og community psykologiske perspektiver.

Konceptet består af:

  • Vejledning til den lokale mødeleder
  • PowerPoints til brug under mødet
  • Dilemmacases
  • Animationsfilm
  • Invitationsplakat
  • Aftaleplakat, hvor der kan skrives de vigtigste pointer på under eller efter borgermødet