MANU forældreforberedelse (2016)

MANU følger forældrene på den vigtige og spændende rejse fra de første to streger på graviditetstesten til den nye hverdag, når barslen er slut. Både far og mor er i centrum, og sammen får de mulighed for at kigge tilbage på deres liv, tænke over, hvor de er lige nu, og undersøge deres drømme og forventninger til deres barns fremtid.

Formålet med MANU Forældreforberedelse er, at alle forældre får bedre mulighed for at skabe et godt liv for sig selv og deres børn med udgangspunkt i deres egne ønsker og behov. Konceptet bygger blandt andet på psykologisk forskning om tilknytning, mentalisering og følelsesregulering. Det bygger samtidig på en viden om, hvilken form for pædagogik, der virker, fx aktiv deltagelse, at give viden og motivere til stillingtagen til dilemmaer.

MANU er et ambitiøst, landsdækkende, alment tilbud, som tilbydes alle forældre i Grønland. Programmet tager udgangspunkt i grønlandsk kultur og sprog og er udviklet sammen med forældre og fagpersoner fra hele Grønland. Det består primært af gruppeundervisning, men der er også lokalt mulighed for at tilbyde det som ene-undervisning af par og enlige i de mindre byer og bygder. Forældrene mødes ni gange af hver 2 ½ times varighed.

Udover, at der i MANU lægges vægt på glæderne ved forældreskabet, rummer møderne også støtte til de udforinger, man kan møde, når man skal til at være forælder. Fx hvis kvinden skal rejse alene til fødestedet for at føde tre uger før termin. Når forældrene deltager i forældreforberedelsen, får de sammen mulighed for at forberede sig på denne rejse. Både på de praktiske og følelsesmæssige udfordringer denne adskillelse kan medføre.

MANU-underviserne er både fra den kommunale og regionale sektor, fx jordemoder, sundhedsplejerske, pædagog eller psykolog. Alle undervisere gennemfører forud for undervisningen et kursus, hvor de over tre dage klædt på til at undervise forældre i MANU. Blandt andet afprøver de forskellige pædagogiske virkemidler i undervisningen, undersøger dilemmaer og træner i forskellige dele af konceptet.

Center for Forældreskab har i årene 2016-2020 uddannet mere end 150 fagpersoner fra Nord-, Syd-, Øst og Vestgrønland til at undervise i MANU.

MANU er udviklet for Det Grønlandske Sundhedsvæsen og Selvstyret i tæt samarbejde med grønlandske fagpersoner.

Konceptet består af følgende dele:

 • Forældrebog på både grønlandsk og dansk
 • Underviservejledning til MANU-undervisere
 • Animationsfilm til brug i undervisningen
 • En teaser som kan vises i TV, på kommunen, i biografen osv.
 • SMS’er som forældrene modtager løbende under MANU
 • PowerPoints til undervisningen
 • PowerPoints til præsentation af MANU
 • Plakat
 • Postkort
 • Ordspil til forældrene

MANU Barnet på 1 og 2 år (2017)

Materialet tager udgangspunkt i barnets sproglige udvikling, den voksende selvstændighed, og hvordan forældrene kan hjælpe barnet godt på vej. Al materiale bygger på psykologisk forskning om tilknytning, mentalisering og følelsesregulering. Det er primært sundhedspleje og/eller dagtilbud som tilbyder forældrene undervisning i Barnet på 1 og 2 år.

Konceptet består af følgende dele:

 • Forældrebog på både grønlandsk og dansk
 • Vaccinations- og børneundersøgelseskort.
 • Klistermærker til forældre.
 • Underviservejledning til MANU-undervisere
 • Animationsfilm til brug i undervisningen
 • PowerPoints til undervisningen
 • Plakat

MANU Barnet på 3 og 4 år (2018)

I MANU Barnet på 3 og 4 år får forældrene viden om barnets udvikling og kan måske få idéer til lege og aktiviteter, som bringer glæde i familien. Der er også fokus på fællesskaber mellem børn, samvær med bedsteforældre, søskendeforhold, samt hvad man kan gøre i tilfælde af skilsmisse og konflikter.

Forældrebogen sætter fokus på fem temaer, som i forbindelse med de arbejdende værksteder er peget ud som vigtige temaer i de grønlandske børnefamilier.

Denne gang er forældrebogen skrevet, så den også kan læses uafhængig af MANU-undervisningen, hvis man blot vil vide lidt mere om livet med en 3-4-årig i huset. Fagfolk kan læse med og vil sikkert finde inspiration til deres arbejde med børn og familier.

Konceptet består af følgende dele:

 • Forældrebog på både grønlandsk og dansk
 • Underviservejledning til MANU-undervisere
 • Animationsfilm til brug i undervisningen
 • Magneter og indlægsseddel med forslag til lege
 • PowerPoints til undervisningen
 • Reklameplakat