MANU Forældremøde (2018)

MANU Forældremøde indeholder beskrivelser af hvordan man kan afholde seks forskellige forældremøder målrettet forældre og børn på 0-6 år. Hvert møde varer ca. 2 timer. Møderne kan afholdes lokalt, fx i daginstitutionen eller på familiecenteret. MANU Forældremøde giver forældre og personale et redskab til sammen at arbejde med at skabe et godt og trygt og udviklende miljø for børnene. Formålet med møderne er at skabe ny viden hos forældrene og inspirere dem til at være sammen med deres barn på måder, som skaber trivsel og udvikling. MANU Forældremøde er et supplement til de traditionelle forældremøder i dagtilbuddet.

Hvert møde sætter fokus på et tema, fx barnets behov, opdragelse, sprog eller leg. Der veksles mellem oplæg og øvelser, hvor børn og forældre er aktive sammen. Det er også tænkt ind, at alt personale på stedet kan deltage i møderne.

.Konceptet består af følgende dele:

  • Vejledning til tre forskellige forældremøder 0-2 år
  • Vejledning til tre forskellige forældremøder 3-6 år
  • PowerPoints til brug under mødet
  • Animationsfilm til brug under mødet
  • Digital udfyld-og-print-selv invitation