MANU Alkohol (2017)

MANU Alkohol er en del af det grønlandske Folkesundhedsprogram Inuuneritta, og skal ses som en del af Departement for Sundheds informationsindsats. Konceptet MANU Alkohol har til formål at give informationer om de sundhedsmæssige, mentale og sociale virkninger af at have et forbrug af alkohol samtidig med at vente barn, amme et barn og at være børnefamilie.

MANU Alkohol har til formål at nedbringe brug af alkohol hos gravide og dermed nedsætte hyppigheden og alvorligheden af alkoholskader for de børn, der kommer til verden, samt mindske antallet af børn, der vokser op i familier med alkoholproblemer.

Konceptet bruger graviditeten som et åbent vindue til at skabe forandring og har fokus på forældrenes ressourcer og handlemuligheder. Der tages afsæt i det teorigrundlag, der ligger bag den motiverende samtale og humanistisk psykologi, med inspiration fra det evidensbaserede praksisdesign brief intervention. Desuden har koncepterne fokus på forældrenes ressourcer og handlemuligheder.

Der er et varieret pædagogisk materiale til forældrene, som fagpersoner kan tage i brug alt efter forældrenes behov. Materialet til fagpersoner er af oplysende karakter og samtidig en hjælp til dialogen med den gravide kvinde og med barnets far. Materialet giver fagpersoner viden om emner, der er vigtige at komme ind på under samtalen, samt idéer til, hvordan de konkret kan motivere de kommende forældre til at stoppe deres forbrug eller til at gå i behandling.

Det er endvidere hensigten at skabe grobund for, at fagpersonerne kan motivere kommende og nye forældre til at stoppe deres forbrug af alkohol. Det kræver dialog, indføling og omsorg at samarbejde med forældre, som har et skadeligt alkoholforbrug. De forældre har ofte mange forskellige ting at slås med i deres liv. Det er derfor vigtigt for forældrene, at de har fagpersonernes støtte i forhold til de udfordringer, som de møder.

Der er udviklet materiale målrettet kommende og nye forældre samt fagpersoner.

Konceptet består af følgende dele:

 • Hæfte om alkohol til kommende og nye forældre
 • Hæfte om alkohol til fagpersoner
 • Samtalevejledning til fagpersoner
 • Animationsfilm og animationsfilmspots

MANU Hash (2017)

MANU Hash er en del af det grønlandske Folkesundhedsprogram Inuuneritta og skal ses som en del af Departement for Sundheds informationsindsats. De har til formål at give kommende og nye forældre viden om hash’ skadelige virkninger for det ufødte barn og familien, og motivere forældrene – især den gravide – til at stoppe deres forbrug, og søge misbrugsbehandling, hvis det er nødvendigt.

Konceptet bruger graviditeten som et åbent vindue til at skabe forandring og har fokus på forældrenes ressourcer og handlemuligheder. Der tages afsæt i det teorigrundlag, der ligger bag den motiverende samtale og humanistisk psykologi.

Der er et varieret pædagogisk materiale til forældrene, som fagpersoner kan tage i brug alt efter forældrenes behov. Materialet til fagpersoner er af oplysende karakter og samtidig en hjælp til dialogen med den gravide kvinde og med barnets far. Materialet giver fagpersoner viden om emner, der er vigtige at komme ind på under samtalen samt ideer til, hvordan de konkret kan motivere de kommende forældre til at stoppe deres forbrug eller til at gå i behandling.

Der er udviklet materiale målrettet kommende og nye forældre samt fagpersoner.

Konceptet består af følgende dele:

 • Hæfte om hash til kommende og nye forældre
 • Hæfte om hash til fagpersoner
 • Samtalevejledning til fagpersoner
 • Animationsfilm og animationsfilmspots
 • Barnerygsæk til materialet
 • Samtalekort om barnet (i rygsækken)
 • Samtalekort om misbrug (i rygsækken)