Vold i familien (2016)

Vi har udviklet et modul til uddannelsen ’Medmenneskelighed i praksis’, der er Røde Kors’ grunduddannelse for frivillige ledere i psykosocial metode. Modulet skal give deltagerne en forståelse for, hvad vold i familien betyder for børn og voksne, samt hvordan de kan støtte både børn og mødre gennem konkrete aktiviteter.

Undervisningsmodulet er udformet, så det passer ind i det samlede koncept for Røde Kors’ frivillige arbejde og kursusaktiviteter. Det indeholder følgende overordnede temaer:

  • Vold og vold i familien – mødres og børns reaktioner.
  • Tilknytning og tilknytningsmønstre mellem forældre og barn – ressourcepersoners betydning.
  • Konsekvenser af vold i familien – især med hensyn til børns reaktioner og konsekvenser for mor-barn-relationen.
  • Relationen mellem bruger og frivillig – hvordan støtter frivillige børn?
  • Ved behov for mere hjælp.

Efter modulet var udarbejdet, blev der gennemført et testkursus af undervisere fra Røde Kors efter instruktion fra Center for Forældreskab. Derefter blev modulet justeret og gjort klar til brug for de undervisere, der afholder kurser for frivillige ledere.