Webinarrække: FIF til frokost (aflyst)

‘FIF til fødsel og forældreskab’ (FIF) er en nytænkning af den offentlige fødsels- og forældreforberedelse, som kombinerer et digitalt univers med fysiske forældremøder i mindre grupper. FIF omfatter også kompetenceudvikling af fagprofessionelle – og en livline, til forældre i en særlig sårbar situation. Men hvad betyder alt dette i praksis? Og hvilke overvejelser og erfaringer ligger der bag denne særlige kombination?

Det folder vi ud, når vi serverer ’FIF til frokost’ – et delelement ad gangen – fire torsdage i april og maj 2023. Hvert webinar varer ½ time – og alle med interesse for fødsels- og forældreforberedelse er velkomne.

Vi glæder os til at ‘se’ dig!

Du kan vælge at deltage i hele webinarrækken – du kan også vælge det/de, der interesserer dig mest eller passer dig bedst. Som deltager vil du efterfølgende få midlertidig adgang til det digitale FIF-univers.

Torsdag d. 27/4, kl. 12.00-12.30: FIF til frokost – det digitale univers

Torsdag d. 4/5, kl. 12.00-12.30: FIF til frokost – forældremøderne

Torsdag d. 11/5, kl. 12.00-12.30: FIF til frokost – kompetenceudviklingen

Torsdag d. 25/5, kl. 12.00-12.30: FIF til frokost – livlinen

Vi bliver løbende klogere, når vi indgår i dialog med andre, som deler vores interesse i omsorgen for kommende og nye forældre. Derfor vil du også blive inviteret til at deltage aktivt på webinaret.

Det digitale univers
Torsdag d. 27.04 2023
Kl. 12.00 – 12.30

Program:

 • Kort introduktion til FIF
 • På rundtur i det digitale univers
 • Den fagprofessionelles rolle

Forældremøderne
Torsdag d. 04.05 2023
Kl. 12.00 – 12.30

 Program:

 • Kort introduktion til FIF
 • Forældremødernes formål og pædagogik
 • Forældremøderne inden fødslen
 • Forældremøderne efter fødslen
 • Erfaringer fra et tværsektorielt samarbejde

Kompetenceudviklingen
Torsdag d. 11.05 2023
Kl. 12.00 – 12.30

Program:

 • Kort introduktion til FIF
 • Voksenpædagogik og læring
 • Introduktion til kompetenceudviklingen
 • De tre moduler
 • På tur i FIF for Fagfolk

Livlinen
Torsdag d. 25.05 2023
Kl. 12.00 – 12.30

 Program:

 • Kort introduktion til FIF
 • Introduktion til livlinen
 • Livlinens pædagogik
 • Erfaringer fra en livline

Tilmeld dig her

Webinarerne er desværre aflyst, da vi ikke har modtaget nok tilmeldinger i denne omgang.

I stedet vil vi glæde os til at invitere til webinar igen til efteråret, hvor vi bl.a. vil præsentere resultater fra vores kvalitative evaluering af de første praksiserfaringer med FIF. Du kan holde dig orienteret via Facebook og LinkedIn.

Ønsker du allerede nu at høre mere om FIF eller få midlertidig adgang til universet, er du altid velkommen til at kontakte centerleder Tine Jerris på tj@cefo.dk