Sundhedsplejebesøg de første 1.000 dage i familier i udsatte positioner og i dagtilbud

Børn i udsatte familier har ofte ringe muligheder for aktiviteter og oplevelser, der styrker deres udvikling. Derfor har Sundhedsstyrelsen ønsket at få udviklet materialer, som sundhedsplejersker kan bruge til dialog og give idéer til aktiviteter i familien. Da mange børn er i dagtilbud, er der også udarbejdet et inspirationskatalog, som giver forslag til det tværfaglige samarbejde mellem dagtilbud og sundhedspleje.

Der er udarbejdet et let tilgængeligt materiale, hvoraf en del er digitalt, som sundhedsplejerskerne kan bruge under hjemmebesøgene. Det samlede materiale til familierne skal bringe flere sjove og udviklende aktiviteter ind i hverdagen for børnene, og samtidig skal det styrke samvær mellem forældre og barn. Tilbuddet i de 21 kommuner er evalueret af NIRAS.

Materialet består af:

  • Døgnhjul med klistermærker, som giver overblik over døgnet og fx søvn og aktivitet
  • Inspirationskort til hver aldersgruppe med forslag til aktiviteter for forældre og børn på hhv. 1½ år og 3 år
  • Et hæfte målrettet forældre med børn på hhv. 1½ og 3 år, hvor alt digitalt materiale til inspiration kan nås med QR-koder
  • Animationsfilm til dialog med forældrene om situationer, der kan være udfordrende
  • Videofilm til hver aldersgruppe med ideer til aktiviteter med børn på hhv. 1½ år og tre år
  • En pose med legetøj til børn på hhv. 1½ år og 3 år til inspiration for forældre
  • Vejledning til sundhedsplejerskerne om baggrund for indsatsen, pædagogisk tankegang, materialerne til rådighed og tanker om, hvordan det kan bruges i det konkrete besøg inkl. PowerPoints til brug for oplæg og drøftelse i sundhedsplejerskegruppen
  • Inspirationsmateriale til samarbejde mellem dagtilbud og sundhedspleje inkl. PowerPoints til møder
  • Dialogkort til inspiration for et møde, der handler om samarbejdet mellem pædagoger og sundhedsplejerske

Læs et sammendrag, eller den samlede evaluering fra NIRAS