Digitale materialer viser nye veje!

15. marts 2021


Gode mad- og måltidsvaner i familier med små børn – Fagpersoner får nye materialer til dialog ved hjemmebesøg og i forældregrupper. 

I 2018 søsatte regeringen og satspuljepartierne programmet ’Regeringsstrategi for mad, måltider og sundhed’ med initiativer til i alt 4,6 mio. Formålet er en styrket vejledning om gode madvaner. Formidlingen er målrettet forældre, der er usikre på mad og måltider til deres børn fra ca. 8 måneder til 2-3 år, og Center for Forældreskab vandt opgaven for Sundhedsstyrelsen i konkurrence med andre tilbudsgivere. Det er hensigten, at indsatsen bidrager til at reducere ulighed i sundhed, forebygger overvægt og fejlernæring samt styrker trivsel, sund vækst og udvikling hos barnet.

Center for Forældreskab har udarbejdet nye, instruktive materialer, der kan bruges, når fagpersoner er dialog med familier ved hjemmebesøg og i andre situationer, hvor mad og måltider er på dagsordenen. Materialerne lægger op til forskellige pædagogiske og sundhedspædagogiske indgange, som tager hensyn til, at mennesker motiveres ved at få konkret viden, se forskellige muligheder og overveje selv, hvad de synes. I udviklingsprocessen er materialerne afprøvet af sundhedsplejen i Thisted og København N.

Hovedparten af de nye materialer målrettet familierne er visuelle og digitale. Al materialet kan bruges af sundhedsplejersken ved hjemmebesøg eller i forældregrupper, hvor fokus er på barnets mad, måltider og familiens vaner. Der er videofilm med forældre og børn omkring et måltid og fotoserier med eksempler og opskrifter, som trin for trin viser, hvordan man kan tilberede måltider og mellemmåltider til børn. Der er animationsfilm, der kan bruges til holdningsprægede overvejelser, som forældre med fordel kan gøre sig, fx omkring det lille barns sansning og undersøgelse af maden eller samvær om mad og måltider i forhold til de lidt ældre børn.

Der er desuden udarbejdet understøttende materiale til sundhedsplejerskerne. Her er den faglige og pædagogiske baggrund udfoldet, fx hvordan materialerne kan bruges sammen med familierne, og hvordan de forventes at virke.

På grund af COVID-19 epidemien blev udrulningen til kommunerne i første omgang udskudt. Sundhedsstyrelsen giver nu 21 kommuner tilbud om, at de kan anvende de nye materialer, hvis de indgår en aftale om det og får instruktion og support i at anvende materialerne. Center for Forældreskab yder sparring via onlinemøder, mail og telefon til sundhedsplejen i de kommuner, der beslutter at implementere ‘Gode mad- og måltidsvaner i familier med små børn’.

Se filmen om Jacob, der er på indkøb med far og mor.