Dit første barn

‘Dit første barn’ er et koncept til forældreforberedelse udviklet til Frederiksberg Kommune i 2016. Programmet består af i alt seks undervisningsgange. Konceptet er udviklet med udgangspunkt i lokale ønsker og behov samt i forældrekurset ’Klar til barn’, som vi også har været med til at udvikle.

‘Dit første barn’ henvender sig til førstegangsforældre, som i undervisningsforløbet kan drøfte, hvordan de hver især ser sig som far eller mor, hvad det betyder at have ansvar for et spædbarn sammen, og hvordan de forestiller sig forældreskabet. Sammen får de kommende forældre konkret viden om fødsel og småbørn, og de får mulighed for at tænke over, hvordan et godt familieliv ser ud for dem og deres barn, og fx deres værdier om børneopdragelse. Forældrene undervises i hold af 8-10 par, der følger hinanden igennem forløbet.

Undervisningsforløbet er et universelt program, der supplerer konsultationer hos læge og jordemoder under graviditeten og sundhedsplejerskebesøg efter fødslen. Programmet skal være med til at skabe øget livskvalitet hos børnefamilier og være alment sundhedsfremmende og forebyggende. ’Dit første barn’ bygger bro til kommunens øvrige tilbud til familier i udsatte positioner, når de er relevant.

Konceptet består af følgende dele:

  • Forældrebog med viden og øvelser
  • Underviservejledning
  • ‘Prøv-det-selv’-ark
  • Visitkort
  • Animationsfilm til brug i undervisningen
  • Plakat
  • Postkort

VIVE har ved lodtrækningsforsøg (RCT) dokumenteret, at ‘Dit første barn’ har positive og statistisk signifikante effekter for de forældre, der har deltaget i forløbet. Som led i forskningsprojektet har forældrene undervejs udfyldt spørgeskemaer, og der er gjort brug af registerdata om forældrenes socioøkonomiske og sociale forhold.  Resultaterne blev offentliggjort i maj 2020.

Evalueringen viste, at mødre, der har deltaget i ‘Dit første barn’, er mere tilfredse med parforholdet og samarbejde forældre imellem, og de føler sig mindre stressede end forældrene i kontrolgruppen. Desuden føler kvinderne i forsøgsgruppen, at deres partner har en større involvering i barnet end kvinderne i kontrolgruppen. Kvinder i forsøgsgruppen scorer desuden lavere i spørgsmål om efterfødselsreaktioner, end kvinder i kontrolgruppen. Samtlige nævnte forskelle mellem interventions- og kontrolgruppe er statistisk signifikante.