Velkommen til ny programleder

God Barndom er nu Center for Forældreskab

Der sker store ting hos os! God Barndom fyldte 4 år i marts, og det har været en travl tid med mange succeser, siden John Andersen og Else Guldager i 2016 tog initiativet til at stifte en selvejende nonprofitinstitution med speciale i udvikling af forældreprogrammer. Vi er blevet flere konsulenter, og vi har fået flere, forskelligartede opgaver for kommuner, NGO’er, styrelser og Selvstyret i Grønland.