Indlæg af Gitte Pedersen

Evaluering: Baby på vej

Vi har evalueret projektet ’Baby på vej’, som er forankret i Ringsted Kommunes sundhedstjeneste og finansieret af satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen. Evalueringen er gennemført som en kvalitativ interviewundersøgelse med det formål at få viden om forældrenes oplever af kursusforløbet ’Baby på vej’.

Specialkoncepter

For Departementet for Sundhed har vi udarbejdet specialkoncepter målrettet kommende og nye forældre, som drikker alkohol eller bruger hash. Koncepterne er udviklet til den første jordemoderkonsultation, men andre faggrupper kan også bruge materialet til inspiration til, hvordan de kan kvalificere dialogen med forældrene med det formål at motivere dem til at begrænse forbruget og om nødvendigt til at søge behandling.

Vold i familien (Undervisningsmodul)

Vi har udviklet et modul til uddannelsen ’Medmenneskelighed i praksis’, der er Røde Kors’ grunduddannelse for frivillige ledere i psykosocial metode. Modulet skal give deltagerne en forståelse for, hvad vold i familien betyder for børn og voksne, samt hvordan de kan støtte både børn og mødre gennem konkrete aktiviteter.

Ny forældreforberedelse skal give en tryg start

Kommende forældre får i fremtiden et helt nyt tilbud om fødsels- og forældreforberedelse. Center for Forældreskab udvikler det næste 1½ år et program i samarbejde med Region Nordjylland, Jammerbugt Kommune og Morsø Kommune. Forældreforberedelsen ’Fødsel og forældreskab’ skal nå cirka 800 forældre og 400 nyfødte børn og give dem en tryg start på familielivet. Projektet er støttet af Nordea-fonden, Ole Kirk’s Fond og Helsefonden.

MANU Forældremøde

MANU Forældremøde er et koncept, som har fokus på at styrke de 0-6-årige børns udvikling og trivsel. Det kan bruges i daginstitutioner, på forældrecentre og andre steder, hvor børn og forældre har deres gang. Det er en hjælp til fagpersoner, især inden for daginstitutionsområdet, så de kan holde temabaserede forældremøder til gavn for forældre og børn.

MANU Forældreforberelse og forældrekurser

MANU er et landsdækkende forældrekursus, der tilbydes alle forældre og har til formål at skabe samarbejde om børn og forældre på tværs af sektorer. Forældrekurset begynder først i graviditeten og slutter, når barnet fylder 5 år. MANU giver forældrene mulighed for sammen med andre forældre at overveje, hvordan de kan få et familieliv, som de trives med.

MANU Borgermøde

MANU Borgermøde giver mulighed for at samle lokalsamfundet både i by og bygder og sætte fokus på at skabe et godt og trygt miljø, der fremmer børns og unges sundhed, udvikling og trivsel. Formålet med borgermødet er at aktivere ressourcerne i lokalsamfundet og understøtte handlemuligheder og samarbejde mellem forskellige aktører.

Man kan blive en bedre forælder af det

I forbindelse med initiativet ”1000 dages program – en bedre start på livet” blev der afsat 41 mio. i en pulje på finansloven i 2019. Indsatserne er målrettet sundhedsplejebesøg i hjemmet og samarbejde mellem sundhedspleje og dagtilbud. Tilbuddene skal kvalificere, styrke og systematisere indsatsen for sårbare og udsatte familier. Sundhedsstyrelsen står for at realisere tilbuddet i perioden 2019-2021.