Evaluering: Baby på vej

Vi har evalueret projektet ’Baby på vej’, som er forankret i Ringsted Kommunes sundhedstjeneste og finansieret af satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen. Evalueringen er gennemført som en kvalitativ interviewundersøgelse med det formål at få viden om forældrenes oplever af kursusforløbet ’Baby på vej’.

Dit første barn

‘Dit første barn’ er et koncept til forældreforberedelse, der består af i alt seks undervisningsgange. Fire af gangene er en let bearbejdet udgave af Socialstyrelsens program ‘Klar til barn’, som vi også har været med til at udvikle. Konceptet er udviklet med udgangspunkt i lokale ønsker og behov. VIVE har ved evaluering påvist signifikante, positive effekter på bl.a. parforholdet

Barndommens Land

Barndommens Land er et trivsels- og sundhedsfremmende og alment forebyggende kursus. Forældrekurset er med til at skabe netværk forældrene imellem, styrke de lokale samfund samt bygge bro til kommunens øvrige tilbud. Forældre­kurset er et tilbud, der givet familierne større mulighed for selv at skabe det, de mener, er ‘det gode liv’.

’Dit første barn’ styrker forældreskab og parforhold

Forældre, der har deltaget i ’Dit første barn’ oplever at have et bedre forældresamarbejde og mindre stress i den nye familie. Da børnene er 10 måneder gamle, er mødrene mere tilfredse med parforholdet, og fædrene føler større involvering i barnet. Samtidig har færre mødre tegn på depression sammenlignet med kontrolgruppen. Det viser VIVE’s evaluering af et lodtrækningsforsøg i Frederiksberg Kommune.