Indlæg af Gitte Pedersen

Klar til barn

Klar til barn er et kursuskoncept, der blev udviklet i samarbejde med Udviklingsforum, sundhedsplejersken.dk og Teori og Metodecentret. Kurserne skal forberede forældrene på forældrerollen ved brug af pædagogiske redskaber, så de får lettere ved at håndtere deres barn – også i vanskelige situationer. Konceptet blev relanceret i 2011, hvor konceptet blev videreudviklet og nye materialer blev produceret.

Gode mad- og måltidsvaner

Udvikling og produktion af digital, pædagogisk vejledning til sundhedsplejen. Materialet er inspiration til hverdagslivet med det formål at styrke sunde mad- og måltidsvaner hos familier i en udsat position. Konceptet består af et bredt udvalg af virkemidler, som forventes at kunne nå målgruppen. Materialet supplerer den personlige kontakt med sundhedsplejersken i familier med børn fra otte måneder til tre år.

God Barndom er nu Center for Forældreskab

Der sker store ting hos os! God Barndom fyldte 4 år i marts, og det har været en travl tid med mange succeser, siden John Andersen og Else Guldager i 2016 tog initiativet til at stifte en selvejende nonprofitinstitution med speciale i udvikling af forældreprogrammer. Vi er blevet flere konsulenter, og vi har fået flere, forskelligartede opgaver for kommuner, NGO’er, styrelser og Selvstyret i Grønland.

Dit første barn

‘Dit første barn’ er et koncept til forældreforberedelse, der består af i alt seks undervisningsgange. Fire af gangene er en let bearbejdet udgave af Socialstyrelsens program ‘Klar til barn’, som vi også har været med til at udvikle. Konceptet er udviklet med udgangspunkt i lokale ønsker og behov. VIVE har ved evaluering påvist signifikante, positive effekter på bl.a. parforholdet

Digitale materialer viser nye veje!

I 2018 søsatte regeringen og satspuljepartierne programmet ’Regeringsstrategi for mad, måltider og sundhed’ med initiativer til i alt 4,6 mio. Formålet er en styrket vejledning om gode madvaner. Formidlingen er målrettet forældre, der er usikre på mad og måltider til deres børn fra ca. 8 måneder til 2-3 år, og Center for Forældreskab vandt opgaven for Sundhedsstyrelsen i konkurrence med andre tilbudsgivere. Det er hensigten, at indsatsen bidrager til at reducere ulighed i sundhed, forebygger overvægt og fejlernæring samt styrker trivsel, sund vækst og udvikling hos barnet.

De første 1.000 dage

Udvikling af materiale til brug for sundhedsplejerskens ekstra besøg i familier i en udsat position og for samarbejdet med dagtilbud. Materialet anvendes i kommuner, der er bevilget midler fra puljen ‘Sundhedsplejebesøg de første 1.000 dage’ og skal bidrage til indhold og systematik i hjemmebesøgene og give inspiration i samarbejdet mellem pædagoger og sundhedsplejersker.

Barndommens Land

Barndommens Land er et trivsels- og sundhedsfremmende og alment forebyggende kursus. Forældrekurset er med til at skabe netværk forældrene imellem, styrke de lokale samfund samt bygge bro til kommunens øvrige tilbud. Forældre­kurset er et tilbud, der givet familierne større mulighed for selv at skabe det, de mener, er ‘det gode liv’.

’Dit første barn’ styrker forældreskab og parforhold

Forældre, der har deltaget i ’Dit første barn’ oplever at have et bedre forældresamarbejde og mindre stress i den nye familie. Da børnene er 10 måneder gamle, er mødrene mere tilfredse med parforholdet, og fædrene føler større involvering i barnet. Samtidig har færre mødre tegn på depression sammenlignet med kontrolgruppen. Det viser VIVE’s evaluering af et lodtrækningsforsøg i Frederiksberg Kommune.

Børnebøger og forældrehæfter

Der er i tæt samarbejde med en børnebogsforfatter og forskellige fagpersoner skrevet otte børnebøger. Til hver børnebog er et forældehæfte, som kan fortælle forældrene om temaet. Idéen stammer fagpersoner, som har efterlyst hverdagsnære børnebøger. Alle bøger og hæfter er dobbeltsprogede. Opgaven er udført i samarbejde med Rotary og Den Grønlandske Fond.