Man kan blive en bedre forælder af det

I forbindelse med initiativet ”1000 dages program – en bedre start på livet” blev der afsat 41 mio. i en pulje på finansloven i 2019. Indsatserne er målrettet sundhedsplejebesøg i hjemmet og samarbejde mellem sundhedspleje og dagtilbud. Tilbuddene skal kvalificere, styrke og systematisere indsatsen for sårbare og udsatte familier. Sundhedsstyrelsen står for at realisere tilbuddet i perioden 2019-2021.

Litteraturstudie: Børns trivsel

Litteraturstudie med henblik på at finde forskningsbaseret viden om, hvilke faktorer i 0-6-årige børns liv, der har betydning for deres trivsel, og for deres kognitive, sociale og emotionelle udvikling. På baggrund af den indsamlede viden, har Sundhedsstyrelsen ønsket vores anbefalinger.

Klar til barn

Klar til barn er et kursuskoncept, der blev udviklet i samarbejde med Udviklingsforum, sundhedsplejersken.dk og Teori og Metodecentret. Kurserne skal forberede forældrene på forældrerollen ved brug af pædagogiske redskaber, så de får lettere ved at håndtere deres barn – også i vanskelige situationer. Konceptet blev relanceret i 2011, hvor konceptet blev videreudviklet og nye materialer blev produceret.

Gode mad- og måltidsvaner

Udvikling og produktion af digital, pædagogisk vejledning til sundhedsplejen. Materialet er inspiration til hverdagslivet med det formål at styrke sunde mad- og måltidsvaner hos familier i en udsat position. Konceptet består af et bredt udvalg af virkemidler, som forventes at kunne nå målgruppen. Materialet supplerer den personlige kontakt med sundhedsplejersken i familier med børn fra otte måneder til tre år.

Digitale materialer viser nye veje!

I 2018 søsatte regeringen og satspuljepartierne programmet ’Regeringsstrategi for mad, måltider og sundhed’ med initiativer til i alt 4,6 mio. Formålet er en styrket vejledning om gode madvaner. Formidlingen er målrettet forældre, der er usikre på mad og måltider til deres børn fra ca. 8 måneder til 2-3 år, og Center for Forældreskab vandt opgaven for Sundhedsstyrelsen i konkurrence med andre tilbudsgivere. Det er hensigten, at indsatsen bidrager til at reducere ulighed i sundhed, forebygger overvægt og fejlernæring samt styrker trivsel, sund vækst og udvikling hos barnet.

De første 1.000 dage

Udvikling af materiale til brug for sundhedsplejerskens ekstra besøg i familier i en udsat position og for samarbejdet med dagtilbud. Materialet anvendes i kommuner, der er bevilget midler fra puljen ‘Sundhedsplejebesøg de første 1.000 dage’ og skal bidrage til indhold og systematik i hjemmebesøgene og give inspiration i samarbejdet mellem pædagoger og sundhedsplejersker.