Specialkoncepter

For Departementet for Sundhed har vi udarbejdet specialkoncepter målrettet kommende og nye forældre, som drikker alkohol eller bruger hash. Koncepterne er udviklet til den første jordemoderkonsultation, men andre faggrupper kan også bruge materialet til inspiration til, hvordan de kan kvalificere dialogen med forældrene med det formål at motivere dem til at begrænse forbruget og om nødvendigt til at søge behandling.

Ny forældreforberedelse skal give en tryg start

Kommende forældre får i fremtiden et helt nyt tilbud om fødsels- og forældreforberedelse. Center for Forældreskab udvikler det næste 1½ år et program i samarbejde med Region Nordjylland, Jammerbugt Kommune og Morsø Kommune. Forældreforberedelsen ’Fødsel og forældreskab’ skal nå cirka 800 forældre og 400 nyfødte børn og give dem en tryg start på familielivet. Projektet er støttet af Nordea-fonden, Ole Kirk’s Fond og Helsefonden.

MANU Forældremøde

MANU Forældremøde er et koncept, som har fokus på at styrke de 0-6-årige børns udvikling og trivsel. Det kan bruges i daginstitutioner, på forældrecentre og andre steder, hvor børn og forældre har deres gang. Det er en hjælp til fagpersoner, især inden for daginstitutionsområdet, så de kan holde temabaserede forældremøder til gavn for forældre og børn.

MANU Forældreforberelse og forældrekurser

MANU er et landsdækkende forældrekursus, der tilbydes alle forældre og har til formål at skabe samarbejde om børn og forældre på tværs af sektorer. Forældrekurset begynder først i graviditeten og slutter, når barnet fylder 5 år. MANU giver forældrene mulighed for sammen med andre forældre at overveje, hvordan de kan få et familieliv, som de trives med.

MANU Borgermøde

MANU Borgermøde giver mulighed for at samle lokalsamfundet både i by og bygder og sætte fokus på at skabe et godt og trygt miljø, der fremmer børns og unges sundhed, udvikling og trivsel. Formålet med borgermødet er at aktivere ressourcerne i lokalsamfundet og understøtte handlemuligheder og samarbejde mellem forskellige aktører.

Flere børnebøger på vej til Grønland

Anden omgang i det grønlandske bogprojekt er nu fuldført, og fire nye bøger og forældrehæfter er af to skibssendinger ankommet i Grønland. Der er udarbejdet i alt otte børnebøger i bogserien om Manumina.

Børnebøger og forældrehæfter

Der er i tæt samarbejde med en børnebogsforfatter og forskellige fagpersoner skrevet otte børnebøger. Til hver børnebog er et forældehæfte, som kan fortælle forældrene om temaet. Idéen stammer fagpersoner, som har efterlyst hverdagsnære børnebøger. Alle bøger og hæfter er dobbeltsprogede. Opgaven er udført i samarbejde med Rotary og Den Grønlandske Fond.